Sloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden die TN Slopen & Saneren uitvoert worden onderverdeeld in:

1. Totaalsloop
- Woningbouw
- Utiliteit
- Civiel en infra
- Industrie

2. Renovatiesloop

3.  Demontage en ontmanteling

Totaalsloop

De werkzaamheden op het gebied van totaalsloop vallen uiteen in utiliteit, woningbouw, civiel & infra en industrie. Slopen binnen deze vier sectoren hebben één gezamenlijke overeenkomst: bij alle projecten/trajecten staat efficiëntie en de zorg voor het milieu centraal.

Uiteraard speelt duurzaamheid hierin een belangrijke rol. Materialen worden zoveel mogelijk direct gerecycled. Puin wordt waar mogelijk bewerkt tot herbruikbare grondstoffen.

Meer informatie

Renovatiesloop

Renovatiesloop

TN Slopen & Saneren heeft ook veel ervaring binnen renovatie- en restauratiesloop. Bij renovatiesloop vindt eigenlijk hergebruik van de basis van een object plaats. Het object wordt zorgvuldig gestript om later te worden herbouwd. Het eindresultaat is een nieuw en authentiek aangezicht.

Uiterste zorgvuldigheid
Restauratiesloop vraagt vanzelfsprekend om een zachte hand. De materialen die geschikt zijn voor hergebruik moeten immers met uiterste zorgvuldigheid vrijgemaakt en bewaard worden.
De experts van TN Slopen & Saneren kunnen ook dit uitstekend voor u uitvoeren. Uiteraard worden alle projecten tot in de puntjes opgeleverd zodat u totaal ontzorgd wordt.

Meer informatie

Demontage en ontmanteling

Demontage en ontmanteling van bruggen, viaducten, schoorstenen, sluizen, centrales etc. is een specialistische vorm van slopen. Dit vraagt vooraf om een gedegen plan van aanpak. Dit met name omdat vele onderdelen geschikt zijn voor hergebruik. Ook hierbij geldt dat veiligheid binnen de werkomgeving en de zorg voor het milieu hoog in het vaandel staan binnen TN Slopen & Saneren.

Meer informatie
Copyright  TN Slopen & Saneren - 2019